Scias Memorandum

Den skræddersyede løsning for dig, der ønsker mere dybdegående viden om udvalgte områder.

Scias Memorandum bygger på den viden, vi samler ind i Scias Update, men her udvælger vi de bedste atikler ud fra dine faglige interesser. Artiklerne præsenterer vi for dig i en let forståelig ramme – et memorandum, der kommer hver den første torsdag i måneden. Det er vigtigt for os, at vi kommer ud i krogene af den viden, der findes og løbende produceres i mange forskningsfællesskaber. Og at vi er sikre på, den viden faktisk kan bruges til det, den er tiltænkt. Og det skal skrives sammen, så det er nemt at trække på i din arbejdshverdag.
Derfor koster et årsabonnement på Scias Memorandum kr. 2500, som dækker 12 [Memo].

Det er målet, at du kan bruge vores tekster uden at skulle trække på originalartiklerne – men hvis du vil bruge dem, skal de købes direkte fra de pågældende tidsskrifter. Vær opmærksom på, at du måske allerede har adgang gennem din arbejdsplads – se mere her [LINK TIL AFSNIT OM ADGANG TIL ARTIKLER]!