Historien

Vi har i vores arbejdsliv oplevet, at viden opfattes som svært tilgængelig, og at mange af de initiativer, der gennemføres i stat, regioner eller kommuner – offentlig eller privat, baseres på erfaring og let tilgængelig viden. Og ikke en systematisk gennemgang af den eksisterende viden. Det betyder, at man aldrig rigtig ved, om det man laver, faktisk kunne have være gjort bedre og med større effekt.

Scias har som sin vigtigste mission at gøre vejen fra viden til praksis kortere og nemmere.

Vi er et videnssamfund. Men alt for meget viden bliver ikke anvendt. Et videnssamfund bygger på antagelsen om, at vi handler klogt og på oplyst grundlag – men mange af de ting vi gør, baseres altså på egne erfaringer eller andres anbefalinger. Det er ikke i sig selv dårligt, men betyder, at man ikke ved om det kunne være gjort smartere eller mere effektiv. Og det er en udfordring for videnssamfundet, der ikke får det fulde potentiale ud af den viden, der findes.

For at kunne vurdere og formidle den tilgængelige viden, er det efter vores overbevisning, at man er nødt til at have en faglig indsigt i et område. Derfor har Scias udelukkende fokus på de velfærdsområder, vi selv har et indgående kendskab til. På nuværende tidspunkt er disse velfærdsområder: folkesundhed-, beskæftigelses- og socialområdet.

Scias vil målrette sit arbejde på fem indgangsvinkler:

  • Scias Forskning, der fokuserer på at indsamle og omsætte den akademiske viden til praksis. Vi finder den viden, du har brug for.
  • Scias Undervisning, hvor vi med udgangspunkt i vores viden og jeres spørgsmål og udfordringer sammensætter relevant undervisning.
  • Scias Konsulent, hvor vi tager udgangspunkt i en større problemstilling eller indsatsområde, I arbejder med. Hvor vi følger jer fra start til slut. Fra at stille de rigtige spørgsmål til at kunne løse problemet og sammen med jer finde svarene og til sidst understøtte implementering og evaluering.
  • Scias Junior, der handler om at give tingene videre. Vi tror, på at vores måde at gøre tingene på giver værdi. Men også at vores måde at gøre tingene på skal læres. Derfor handler Scias Junior både om at uddanne og prøve tingenen af i praksis.

Vi udgiver løbende artikler på baggrund af vores faglige arbejde. Ligesom at det er vigtigt for at blande os i de emner, vi ved noget om. Scias Formidling samler det, du kan finde om os som forskere og praktikere. Vi skriver både alene og sammen med andre.